Trang chủ   /   LỊCH TRỰC BẢO VỆ
Vui lòng chọn tuần để xem:   
Tại trụ sở Điện Biên Phủ
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(21/1/2019)
-
Thứ 3

(22/1/2019)
-
Thứ 4

(23/1/2019)
-
Thứ 5

(24/1/2019)
-
Thứ 6

(25/1/2019)
-
Thứ 7

(26/1/2019)
-
Thứ 8

(27/1/2019)
-
cơ sở Ung Văn Khiêm
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(21/1/2019)
-
Thứ 3

(22/1/2019)
-
Thứ 4

(23/1/2019)
-
Thứ 5

(24/1/2019)
-
Thứ 6

(25/1/2019)
-
Thứ 7

(26/1/2019)
-
Thứ 8

(27/1/2019)
-
Cơ sở 475B Điện Biên Phủ
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(21/1/2019)
-
Thứ 3

(22/1/2019)
-
Thứ 4

(23/1/2019)
-
Thứ 5

(24/1/2019)
-
Thứ 6

(25/1/2019)
-
Thứ 7

(26/1/2019)
-
Thứ 8

(27/1/2019)
-