Trang chủ   /   LỊCH TRỰC BẢO VỆ
Vui lòng chọn tuần để xem:   
Tại trụ sở Điện Biên Phủ
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(18/3/2019)
-
Thứ 3

(19/3/2019)
-
Thứ 4

(20/3/2019)
-
Thứ 5

(21/3/2019)
-
Thứ 6

(22/3/2019)
-
Thứ 7

(23/3/2019)
-
Thứ 8

(24/3/2019)
-
cơ sở Ung Văn Khiêm
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(18/3/2019)
-
Thứ 3

(19/3/2019)
-
Thứ 4

(20/3/2019)
-
Thứ 5

(21/3/2019)
-
Thứ 6

(22/3/2019)
-
Thứ 7

(23/3/2019)
-
Thứ 8

(24/3/2019)
-
Cơ sở 475B Điện Biên Phủ
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(18/3/2019)
-
Thứ 3

(19/3/2019)
-
Thứ 4

(20/3/2019)
-
Thứ 5

(21/3/2019)
-
Thứ 6

(22/3/2019)
-
Thứ 7

(23/3/2019)
-
Thứ 8

(24/3/2019)
-