Trang chủ   /   Lịch trực phòng máy
Vui lòng chọn tuần để xem:   
Tại trụ sở Điện Biên Phủ
ThứVị tríSángChiềuTối
Nhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện Thoại
Thứ 2

(20/5/2019)
-
Thứ 3

(21/5/2019)
-
Thứ 4

(22/5/2019)
-
Thứ 5

(23/5/2019)
-
Thứ 6

(24/5/2019)
-
Thứ 7

(25/5/2019)
-
Chủ nhật

(26/5/2019)
-
Tại cơ sở Ung Văn Khiêm
ThứVị tríSángChiềuTối
Nhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện Thoại
Thứ 2

(20/5/2019)
-
Thứ 3

(21/5/2019)
-
Thứ 4

(22/5/2019)
-
Thứ 5

(23/5/2019)
-
Thứ 6

(24/5/2019)
-
Thứ 7

(25/5/2019)
-
Chủ nhật

(26/5/2019)
-
Cơ sở 475B Điện Biên Phủ
ThứVị tríSángChiềuTối
Nhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện Thoại
Thứ 2

(20/5/2019)
-
Thứ 3

(21/5/2019)
-
Thứ 4

(22/5/2019)
-
Thứ 5

(23/5/2019)
-
Thứ 6

(24/5/2019)
-
Thứ 7

(25/5/2019)
-
Chủ nhật

(26/5/2019)
-