Trang chủ   /   Lịch trực phòng máy
Vui lòng chọn tuần để xem:   
Tại trụ sở Điện Biên Phủ
ThứVị tríSángChiềuTối
Nhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện Thoại
Thứ 2

(21/1/2019)
-
Thứ 3

(22/1/2019)
-
Thứ 4

(23/1/2019)
-
Thứ 5

(24/1/2019)
-
Thứ 6

(25/1/2019)
-
Thứ 7

(26/1/2019)
-
Chủ nhật

(27/1/2019)
-
Tại cơ sở Ung Văn Khiêm
ThứVị tríSángChiềuTối
Nhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện Thoại
Thứ 2

(21/1/2019)
-
Thứ 3

(22/1/2019)
-
Thứ 4

(23/1/2019)
-
Thứ 5

(24/1/2019)
-
Thứ 6

(25/1/2019)
-
Thứ 7

(26/1/2019)
-
Chủ nhật

(27/1/2019)
-
Cơ sở 475B Điện Biên Phủ
ThứVị tríSángChiềuTối
Nhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện ThoạiNhân viênĐiện Thoại
Thứ 2

(21/1/2019)
-
Thứ 3

(22/1/2019)
-
Thứ 4

(23/1/2019)
-
Thứ 5

(24/1/2019)
-
Thứ 6

(25/1/2019)
-
Thứ 7

(26/1/2019)
-
Chủ nhật

(27/1/2019)
-