Trang chủ   /   Lịch trực âm thanh
Vui lòng chọn tuần để xem:   
Tại trụ sở Điện Biên Phủ
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(15/7/2019)
-
Thứ 3

(16/7/2019)
-
Thứ 4

(17/7/2019)
-
Thứ 5

(18/7/2019)
-
Thứ 6

(19/7/2019)
-
Thứ 7

(20/7/2019)
-
Chủ nhật

(21/7/2019)
-
Tại cơ sở Ung Văn Khiêm
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(15/7/2019)
-
Thứ 3

(16/7/2019)
-
Thứ 4

(17/7/2019)
-
Thứ 5

(18/7/2019)
-
Thứ 6

(19/7/2019)
-
Thứ 7

(20/7/2019)
-
Chủ nhật

(21/7/2019)
-
Cơ sở 475B Điện Biên Phủ
ThứNhân viênVị tríThời gianĐiện thoại
Thứ 2

(15/7/2019)
-
Thứ 3

(16/7/2019)
-
Thứ 4

(17/7/2019)
-
Thứ 5

(18/7/2019)
-
Thứ 6

(19/7/2019)
-
Thứ 7

(20/7/2019)
-
Chủ nhật

(21/7/2019)
-
THÔNG TIN MỚI