So sánh
(Ngày cập nhật: 20/7/2010 9:3:50 AM)

Toto về nhà đưa bố quyển sổ liên lạc đầy những con số 0.
Bố giận dữ la:
- Khi Georges Washington bằng tuổi con, ông ấy đã đứng nhất lớp !
- Vâng, thưa bố, nhưng khi ông ấy bằng tuổi bố thì đã làm Tổng thống nước Mỹ !

Các bài viết khác
    Thiên đàng & địa ngục  (20/7/2010 9:12:37 AM)
    Ba người đàn ông trước cửa thiên đàng  (20/7/2010 9:12:12 AM)
    Bộ râu đem lại niềm tin  (20/7/2010 9:11:48 AM)
    Không tiêu đề  (20/7/2010 9:11:22 AM)
    Chuyện ngoại tình  (20/7/2010 9:10:18 AM)
    Một người tốt  (20/7/2010 9:10:0 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:9:37 AM)
    Thiên tài  (20/7/2010 9:8:43 AM)
    Làm việc tốt  (20/7/2010 9:8:9 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:7:26 AM)
THÔNG TIN MỚI