Tiết kiệm
(Ngày cập nhật: 20/7/2010 9:4:51 AM)

- Mẹ ơi , con tiết kiệm được 20 đồng.
- Ồ, con ngoan quá, bằng cách nào vậy con ?
- Bức thư nặc danh mà mẹ nhờ con gửi qua bưu điện, con đã đưa tận tay cho cô chú con rồi.

Các bài viết khác
    Thiên đàng & địa ngục  (20/7/2010 9:12:37 AM)
    Ba người đàn ông trước cửa thiên đàng  (20/7/2010 9:12:12 AM)
    Bộ râu đem lại niềm tin  (20/7/2010 9:11:48 AM)
    Không tiêu đề  (20/7/2010 9:11:22 AM)
    Chuyện ngoại tình  (20/7/2010 9:10:18 AM)
    Một người tốt  (20/7/2010 9:10:0 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:9:37 AM)
    Thiên tài  (20/7/2010 9:8:43 AM)
    Làm việc tốt  (20/7/2010 9:8:9 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:7:26 AM)
THÔNG TIN MỚI