Quốc gia nhỏ
(Ngày cập nhật: 20/7/2010 9:5:38 AM)

Con trai hỏi bố :
- Bố vẫn thường nói : gia đình là một quốc gia nhỏ, vậy bố là ai ?
- Là tổng thống, đương nhiên.
- Còn mẹ ?
- Là chính quyền.
- Bà ?
- CIA.
- Còn con ?
- Là nhân dân.
Một giờ sau con trai gọi điện thoại đến cho bố :
- Thưa Tổng Thống, chính quyền vừa mới có một tổng thống khác, CIA thì đang ngủ, còn nhân dân thì rất lo lắng.

 
Các bài viết khác
    Thiên đàng & địa ngục  (20/7/2010 9:12:37 AM)
    Ba người đàn ông trước cửa thiên đàng  (20/7/2010 9:12:12 AM)
    Bộ râu đem lại niềm tin  (20/7/2010 9:11:48 AM)
    Không tiêu đề  (20/7/2010 9:11:22 AM)
    Chuyện ngoại tình  (20/7/2010 9:10:18 AM)
    Một người tốt  (20/7/2010 9:10:0 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:9:37 AM)
    Thiên tài  (20/7/2010 9:8:43 AM)
    Làm việc tốt  (20/7/2010 9:8:9 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:7:26 AM)
THÔNG TIN MỚI