Làm việc tốt
(Ngày cập nhật: 20/7/2010 9:8:9 AM)

Cô giáo lớp 1 dạy học sinh:
- Chúng ta cần phát động một phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé.
- Thưa cô vâng ạ!
Ngày hôm sau:
- Em nào có việc tốt kể cho cô nghe?
- Dạ thưa cô - một em đứng lên - hôm nay em dẫn một bà già sang đường ạ!
- Tốt! Tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!
Ngày hôm sau:
- Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt nào?
- Dạ thưa cô, hôm nay chúng em đã học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - Cả lớp đồng thanh nói.
- Rất tốt, vậy các em đã làm những việc gì nào?
- Chúng em cùng dẫn một bà già sang đường ạ!
- Tốt, nhưng tại sao có một bà già mà phải cần cả lớp dẫn qua đường hả?
Dạ vì bà ấy không muốn sang đường ạ!

Các bài viết khác
    Thiên đàng & địa ngục  (20/7/2010 9:12:37 AM)
    Ba người đàn ông trước cửa thiên đàng  (20/7/2010 9:12:12 AM)
    Bộ râu đem lại niềm tin  (20/7/2010 9:11:48 AM)
    Không tiêu đề  (20/7/2010 9:11:22 AM)
    Chuyện ngoại tình  (20/7/2010 9:10:18 AM)
    Một người tốt  (20/7/2010 9:10:0 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:9:37 AM)
    Thiên tài  (20/7/2010 9:8:43 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:7:26 AM)
    Bi kịch là gì?  (20/7/2010 9:6:54 AM)
THÔNG TIN MỚI