Thiên tài
(Ngày cập nhật: 20/7/2010 9:8:43 AM)

Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau
A: làm sao các bác sĩ biết được bạn là thiên tài vậy ?
B: À, khi còn nhỏ tôi đã được nuôi lồng kính và có lần nó bị hỏng
A: Lúc đó bạn đã làm gì ?
B: Tôi đã sửa nó ...

Các bài viết khác
    Thiên đàng & địa ngục  (20/7/2010 9:12:37 AM)
    Ba người đàn ông trước cửa thiên đàng  (20/7/2010 9:12:12 AM)
    Bộ râu đem lại niềm tin  (20/7/2010 9:11:48 AM)
    Không tiêu đề  (20/7/2010 9:11:22 AM)
    Chuyện ngoại tình  (20/7/2010 9:10:18 AM)
    Một người tốt  (20/7/2010 9:10:0 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:9:37 AM)
    Làm việc tốt  (20/7/2010 9:8:9 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:7:26 AM)
    Bi kịch là gì?  (20/7/2010 9:6:54 AM)
THÔNG TIN MỚI