Thiên đàng & địa ngục
(Ngày cập nhật: 20/7/2010 9:12:37 AM)

Mấy bà nội trợ ngồi tán gẫu với nhau và đề tài chuyển sang các đức ông chồng. Một bà nói, "Chồng tôi chẳng bao giờ đi nhà thờ với tôi, sau này anh ta chắc sẽ xuống địa ngục thôi". Những bà khác đưa ra thêm một vài lý do này khác và cuối cùng đồng ý với nhau là tất cả những ông chồng sẽ chẳng có ai được lên thiên đàng. Vì thế sau đó đề tài câu chuyện chuyển sang chính họ. Một phụ nữ nói, "Tôi cố gắng sống tốt. Tôi chắc rằng mình sẽ đưỡc lên thiên đàng". Một bà khác nói, "Tôi đã từng làm một việc xấu. Có lẽ tôi sẽ chẳng được đâu". Họ bỗng chú ý đến một bà từ nãy giờ ngồi chẳng nói gì. Một trong số họ lên tiếng, "Chị thật đúng là một phụ nữ tuyệt vời. Chắc chắn sau này chị sẽ được lên đó với Chúa".
Bà ta đáp, "Không, điều đầu tiên mà tôi sẽ làm là mua một vé đi thẳng xuống địa ngục!". Các bà tròn xoe mắt ngạc nhiên và hỏi tại sao.
"À, mấy chị không muốn tôi sống trong một thế giới không đàn ông đấy chứ???

Các bài viết khác
    Ba người đàn ông trước cửa thiên đàng  (20/7/2010 9:12:12 AM)
    Bộ râu đem lại niềm tin  (20/7/2010 9:11:48 AM)
    Không tiêu đề  (20/7/2010 9:11:22 AM)
    Chuyện ngoại tình  (20/7/2010 9:10:18 AM)
    Một người tốt  (20/7/2010 9:10:0 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:9:37 AM)
    Thiên tài  (20/7/2010 9:8:43 AM)
    Làm việc tốt  (20/7/2010 9:8:9 AM)
    Trẻ thơ  (20/7/2010 9:7:26 AM)
    Bi kịch là gì?  (20/7/2010 9:6:54 AM)
THÔNG TIN MỚI