Danh sách Trung đội PCCC tại Trụ sở Điện Biên Phủ và Cơ sở Ung Văn Khiêm
(Ngày cập nhật: 18/3/2011 10:5:7 AM)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
BAN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN MỀM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02  năm 2011
 
DANH SÁCH
 TRUNG ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
(Trụ sở Điện Biên Phủ)

 

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM
SINH
CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Văn
Vịnh
1976
Phó Trưởng Phòng
P. Quản trị
Đội trưởng
 
2
Huỳnh Ngọc
Anh
1982
Phó Trưởng Phòng
P. CT SV-HS
Đội phó
 
3
Nguyễn Văn
Giàu
1960
Tổ trưởng bảo vệ
Đội phó
 
4
Lê Văn
Thanh
1971
NV- Tổ Bảo vệ
Tiểu đội trưởng
Tiểu đội 1
Công tác chuẩn bị, chữa cháy cơ động
5
Ngô Sỹ
Hân
1976
NV- Tổ Bảo vệ
Tiểu đội phó Tiểu đội 1
6
Lê Văn
Tùng
1981
NV- Tổ Bảo vệ
Đội viên
7
Lê Quang
Thịnh
1974
NV- Tổ Bảo vệ
Đội viên
8
Trần Hải
Đường
1958
Nhân viên
Đội viên
9
Trần
Hoài
1985
Nhân viên
Đội viên
10
Trần Văn
Hai
1978
Nhân viên
Đội viên
11
Lý Quốc
Huy
1985
Nhân viên
Đội viên
12
Nguyễn Văn
Lân
1983
Nhân viên
Đội viên
13
Nguyễn Xuân
Luyện
1986
Nhân viên
Đội viên
14
Lê Ngọc
Mai
1985
Nhân viên
Đội viên
15
Nguyễn Văn
Mạnh
1981
Nhân viên
Đội viên
16
Chu Hoàng
Minh
1982
Nhân viên
Đội viên
17
Trần Hải
Nam
1978
Nhân viên
Đội viên
18
Trần
Phú
1984
Nhân viên
Đội viên
19
Nguyễn Văn
Thái
1977
Nhân viên
Đội viên
20
Nguyễn Xuân
Thắng
1983
Nhân viên
Đội viên
21
Đỗ Bùi Đình
Thiên
1975
Nhân viên
Đội viên
22
Nguyễn Duy
Thịnh
1986
Nhân viên
Đội viên
23
Hoàng Ngọc
Tỵ
1977
Nhân viên
Đội viên
24
Vũ Anh
Sao
1986
Nhân viên
Đội viên
25
Nguyễn Hoàng
Dân
1972
Nhân viên
Tiểu đội trưởng
Tiểu đội 2
Chữa cháy tại chỗ các phòng thí nghiệm
26
Huỳnh Nhất
Nam
1977
Nhân viên
Tiểu đội Phó
Tiểu đội 2
27
Lê Phú
Đạt
1984
Nhân viên
Đội viên
28
Nguyễn Hồng Kim
Hoàng
1981
Nhân viên
Đội viên
29
Nguyễn Văn Minh
Hùng
1985
Nhân viên
Đội viên
30
Huỳnh Văn
Hy
1984
Nhân viên
Đội viên
31
Nguyễn Ngọc
Linh
1969
Nhân viên
Đội viên
32
Lê Tấn
Nguyện
1976
Nhân viên
Đội viên
33
Ngô Thông
Nhật
1985
Nhân viên
Đội viên
34
Nguyễn Trung
Dũng
1981
Nhân viên
Đội viên
35
Nguyễn Vũ Xuân
Giang
1983
Nhân viên
Đội viên
36
Huỳnh Phát
Huy
1976
Nhân viên
Đội viên
37
Lê Thiên
Huy
1988
Nhân viên
Đội viên
38
Bùi Hữu
Hiên
1969
Nhân viên
Đội viên
39
Phạm Văn
Nam
1978
Nhân viên
Đội viên
40
Hoàng Nguyên
Phước
1970
Nhân viên
Đội viên
41
Bùi Âu
Phương
1976
Nhân viên
Đội viên
42
Nguyễn Trần Ngọc
Phương
1988
Nhân viên
Đội viên
43
Chu Văn
Thái
1985
Nhân viên
Đội viên
44
Huỳnh Văn
Thành
1983
Nhân viên
Đội viên
45
Nguyễn Hồng
Thản
1987
Nhân viên
Đội viên
46
Nguyễn Hoàng
Tiến
1987
Nhân viên
Đội viên
47
Trần Xuân
Vinh
1978
Nhân viên
Đội viên
48
Nguyễn Hoàng Quốc
Việt
1984
Nhân viên
Đội viên
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nơi nhận:
-          Các đơn vị;
-          Thông báo Web;
-          Các thành viên Ban PCCN;
-          Các tiểu đội PCCC;
-         Lưu: Ban PCCN;
TRƯỞNG BAN
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
TS. Kiều Xuân Hùng
(Phó Hiệu trưởng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
BAN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02  năm 2011.
 
 
 
DANH SÁCH
 TRUNG ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
(Cơ sở Ung Văn Khiêm)
 
 
TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM
SINH
CHỨC VỤ
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Duy
1970
Phó TP Quản trị,
Phụ trách cs UVK
Đội trưởng
 
2
Nguyễn Ngọc
1969
Phó khoa Trung cấp
Đội phó
 
3
Phan Văn
Việt
1985
Tổ trưởng bảo vệ
Đội phó
 
4
Kiều Văn
Mạnh
1971
Nhân viên
Tiểu đội trưởng
 
5
Võ Minh
Hùng
1960
Nhân viên
Đội viên
 
6
Vũ Thế
Mạnh
1975
Nhân viên
Đội viên
 
7
Trần Văn
Vinh
1982
Nhân viên
Đội viên
 
8
Bùi Xuân Chính
Trực
1980
Nhân viên
Đội viên
 
9
Hà Triển
Bàng
1984
Nhân viên
Đội viên
 
10
Trương Ngọc
Bảo
1977
 
Đội viên
 
11
Nguyễn Tấn
Lộc
1982
Nhân viên
Đội viên
 
12
Trần Minh
Tâm
1976
Nhân viên
Đội viên
 
13
Huỳnh Khí
Trung
1969
Nhân viên
Đội viên
 
14
Nguyễn Ngọc
Tuyến
1979
Nhân viên
Đội viên
Công Ty
bảo vệ
Long Hoàng
15
Sơn
Gal
1975
Nhân viên
Đội viên
16
Hồ Ngọc
Quang
1984
Nhân viên
Đội viên
17
Hồ Dương
1966
Nhân viên
Đội viên
18
Huỳnh Hữu
Mai
1953
Nhân viên
Đội viên
19
Danh Đô
Nal
1990
Nhân viên
Đội viên
20
Nguyễn
Tấn
1987
Nhân viên
Đội viên
 
 

 

Nơi nhận:
-          Các đơn vị;
-          Thông báo Web;
-          Các thành viên Ban PCCN;
-          Các tiểu đội PCCC;
-         Lưu: Ban PCCN;
TRƯỞNG BAN
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
TS. Kiều Xuân Hùng
(Phó Hiệu trưởng)
 
 
 
 
 
 
 
BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PCCC
 

 

STT
TÊN PHƯƠNG TIỆN
CHỦNG
LOẠI
SỐ
LƯỢNG
GHI CHÚ
1
Bình CO2 loại 5Kg
Trung Quốc
22 bình
 
2
Bình bột loại 8Kg
Trung Quốc
22 bình
 
3
Đầu phun chữa cháy tự động (Sprinkler)
Anh
609 bộ
Tyco
4
Đầu dò nhiệt gia tăng
Japan
19 bộ
Nohmi
5
Đầu dò khói quang học
Japan
91 bộ
Nohmi
6
Chuông báo cháy
Japan
22 bộ
Nohmi
7
Nút nhấn khẩn cấp
Japan
22 bộ
Nohmi
8
Máy bơm động cơ điện 380V/3PH/50Hz, 90m3/giờ. Cột áp 90m
Pháp
1 máy
Salmson
9
Máy bơm động cơ Diesel, 90m3/giờ. Cột áp 90m
Pháp
1 máy
Salmson
10
Máy bơm bù áp 5m3/giờ. Cột áp95m
Pháp
1 máy
Salmson
11
Lắp đặt công tắc dòng chảy đk 80mm
Korea
11 cái
 
12
Hệ thống chống sét trực tiếp
Thổ Nhĩ Kỳ
1
Kim thu sét
13
Họng tiếp nước
Việt Nam
2 cái
 
Các bài viết khác
    QĐ v/v thành lập Ban Phòng Chống Cháy Nổ  (18/3/2011 10:0:48 AM)
THÔNG TIN MỚI