Thư mời chào giá bảo trì thang máy
(Ngày cập nhật: 28/8/2013 11:27:3 AM)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  1576/TM-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm  2013

                                                       THƯ MỜI

 V/v chào giá bảo trì thang máy HUTECH

 
 
 

            Căn cứ nhu cầu, kế hoạch cơ sở vật chất năm học 2013-2014, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM  (HUTECH) mời Quý Công ty chào giá bảo trì 03 thang máy, như sau:

TT

Mã, hiệu thang máy

Tải trọng, số điểm dừng

Địa điểm sử dụng

1

OTIS, mã OTIS.40

800 kg, 10 điểm dừng

475A Điện Biên Phủ, P.25,

Q. Bình Thạnh, TPHCM

2

KONE, mã K10.D005

800 kg, 10 điểm dừng

31/36 Ung Văn Khiêm, P.25,

Q. Bình Thạnh, TPHCM

3

KONE, mã K10.D004

1000 kg, 12 điểm dừng

31/36 Ung Văn Khiêm, P.25,

Q. Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến 16h30 thứ năm, ngày 30/8/2013, tại
Phòng Quản trị: Tầng 03 Phòng A-03.09, Trụ sở Điện Biên Phủ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), số 475A Điện Biên Phủ, P25, Quận Bình Thạnh. Điện thoại 08 – 3512 0252.

            Trân trọng .

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu TC-HC, QT.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Trần Đình Huy

 

Các bài viết khác
    Thông báo di dời Phòng Gym và Vovinam  (23/6/2018 10:55:54 AM)
    Thực đơn bếp ăn 21-22/12/2016  (21/12/2016 9:9:47 AM)
    asdsadad  (27/3/2013 13:58:0 PM)
THÔNG TIN MỚI