Thư mời thầu thi công đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật
(Ngày cập nhật: 15/3/2017 13:39:31 PM)

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:   525/TM-ĐKC                                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 03 năm 2017

 

THƯ MỜI THẦU

 

            Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM triển khai mời thầu Gói thầu “Thi công đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật” tại địa điểm xây dựng: Phân khu Đào tạo E1 – Đường Xa Lộ Hà Nội và Lô E2B4 - Đường D1 - Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.HCM.

            Dự kiến khởi công: Tháng 5/2017.

            Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM kính mời quý Công ty tham gia dự thầu Gói thầu nêu trên như sau:

1.    Phát hành hồ sơ mời thầu: Bắt đầu 8h 00’, thứ tư, ngày 15 tháng 03 năm 2017, tại: Phòng Quản trị A-03.10 (Khu A, tầng 3, phòng số 10), 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

2.    Hồ sơ mời thầu được cung cấp với lệ phí không hoàn lại: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

3.    Hồ sơ dự thầu phải được nộp trước 16h 30’, thứ tư, ngày 05 tháng 04 năm 2017.

4.    Tham quan, khảo sát công trình được tổ chức từ ngày 15/03/2017 đến ngày 04/04/2017.

Gặp ông Sơn: 0989 618 512.

Quý Công ty cần thông báo trước để chúng tôi sắp xếp đón tiếp.

Thông tin chi tiết hơn xin liên hệ:

            Bà An Thúy: 0909 861 530;               Email: na.thuy@hutech.edu.vn

            Ông Huy Thành: 0989 790 838;         Email: th.thanh@hutech.edu.vn

Rất mong sự tham gia dự thầu của QCông ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

  - Các công ty, đơn vị;                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Trang thông tin điện tử nhà trường;                                                                         (Đã ký)         

- Lưu TC-HC, PQT.

                                                                                                                                                                        ThS.Trần Đình Huy

Các bài viết khác
    Thư mời cung cấp bàn học sinh viên  (4/7/2018 9:17:53 AM)
    Thư mời thầu máy lạnh  (30/6/2018 15:8:48 PM)
    Thư mời báo giá, thi công hệ thống máy chiếu  (14/6/2018 10:11:25 AM)
    Thư mời tham gia chào giá Hệ thống camera IP  (31/12/2016 7:57:11 AM)
    Thực đơn bếp ăn 23-24/12/2016  (24/12/2016 10:53:49 AM)
    Thực đơn bếp ăn 19-20/12/2016  (19/12/2016 10:42:5 AM)
    Thực đơn bếp ăn buổi sáng  (16/12/2016 9:16:24 AM)
    Thực đơn bếp ăn 16-17/12/2016  (16/12/2016 9:15:2 AM)
    Thực đơn bếp ăn 14-15/12/2016  (14/12/2016 9:29:24 AM)
    Thực đơn bếp ăn 12-13/12/2016  (12/12/2016 10:0:31 AM)
THÔNG TIN MỚI