HUTECH nhận bằng khen của UBND quận Bình Thạnh vì thành tích 10 năm thực hiện tốt công tác PCCC
Sáng 10/8/2011, tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân quận Bình Thạnh, TP.HCM, Hội nghị “Tổng kết 10 năm thi hành luật phòng cháy & chữa cháy; Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 41/2006/CT-UBND ngày 22/12/2006 của UBND TP.HCM” Uỷ ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC của Quận (giai đoạn 2001 – 2011).
THÔNG TIN MỚI